Menu

herstart trainingen

Eerder hebben we jullie laten weten dat we met trainers en bestuur overleggen hoe de trainingen verantwoord op te starten. Dat is gebeurd. We hebben een “Protocol verantwoord sporten RCL”  opgesteld. Die hebben alle leden via de e-mail gehad. Daarin zijn algemene richtlijnen opgenomen, maar ook hoe wij er voor willen zorgen dat verantwoord gestart kan worden met de trainingen. Dat vergt voorbereiding en ook aanpassingen. Deze staan beschreven in dit protocol. We vragen jullie om dit goed door te lezen!

Het protocol is naar de gemeente gestuurd voor goedkeuring, dit moet nog beoordeeld worden. Mogelijk volgen er nog wat aanpassingen. Maar op basis van mailwisseling hebben we al wel toestemming gekregen om de trainingen weer op te starten. Daar zijn we heel blij mee! We kunnen weer samen gaan sporten.

De aangepaste trainingen starten per donderdag 28 mei  voor het hardlopen. En woensdag 3 juni voor het wandelen.

Voor hardlopen hebben we ervoor gekozen om te starten met interval trainingen (om de 2 weken). Zie hiervoor het schema op de laatste pagina van het protocol. Zo denken we goed te kunnen voldoen aan de richtlijnen  m.b.t. 1,5 meter afstand. We willen hiermee ook ervaring opdoen om later te kunnen starten met duurlopen in clubverband.

Voor wandelen geldt dat in groepen van maximaal 7 leden gewandeld gaat worden, op de gewone trainingsmomenten.

Aan leden wordt gevraagd om zich voor 17.00 uur op de dag van de training,  via groepsapp aan te melden voor een training. Dan kunnen trainers kijken naar de groepsgrootte en op basis daarvan eventueel een groep splitsen. Als je denkt dat je mobiel nummer niet bekend is bij de trainers, dan kun je dit doorgeven via bestuur@runnersclublieshout.nl. Dan zorgen wij dat dit bij de trainers terecht komt.

We zien jullie graag weer bij de trainingen. We hebben er weer zin in.

Namens bestuur en trainers

Hans Janssen

voorzitter

 

Trainingen

19-9-2020
alle groepen:Duurloop route A tot 21 km


21-9-2020
niveau2:Interval Herendijk 10x2' extensief niveau3:Rustige duurloop


22-9-2020
niveau1:Interval met veel krachtoefeningen in 2 tallen; piramide 1-2-3-4-5 min en terug extensief niveau2:Interval Herendijk 10x2' extensief