Menu

Lopersnieuws maart 2018

Beste Leden,
De laatste sneeuw smelt weg terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf. De afgelopen weken was het soms moeilijk om je te zetten tot hardlopen of wandelen. De snijdende kou hield mensen binnen ‘s avonds. Op de trainingen van RCL viel dit wel mee. Toch steeds een goede opkomst zeker bij de beginnersgroep.

Nu met een zonnetje is sneeuw en ijs snel vergeten, op naar het voorjaar. De tijd om weer te gaan werken aan de conditie en te gaan trainen voor de Bavaria Kings&Queensloop. Dit wordt een mooi spektakel. De werkgroep heeft al veel PR ingezet. Samen zorgen we voor een mooi evenement.
In dit Lopersnieuws informatie over de jaarvergadering van 14 maart. We hopen jul-lie daar allemaal te zien.
Hans Janssen
Voorzitter


Reanimatie cursus, herhaling
Ook in 2018 willen we onze leden weer een reanimatiecursus aanbieden. Veel leden hebben via werk, als vrijwilliger of vorig jaar al zo’n cursus gevolgd. We willen ook andere leden de kans geven om zo’n cursus te volgen. RCL neemt de kosten voor de rekening, wij vinden het als bestuur belangrijk dat we leden hebben die kunnen helpen als dit nodig mocht zijn. De cursus duurt 1 avond. We streven ernaar om deze cursus in de eerste maanden van 2018 aan te bieden. We zijn nu bezig met plannen, je kunt je nog steeds aanmelden.
Interesse om deel te nemen? Stuur een mailtje naar lopersnieuwsrcl@gmail.com
De datum voor de cursus moet nog gepland worden. Afhankelijk van het aantal aan-meldingen zal dat 1 of meerdere data zijn.

Grote opkomst nieuwjaarsreceptie en winterwandeling
De formule van winterwandeling in combinatie met nieuwjaarsreceptie is nog steeds goed. Veel leden, met familie, melden zich voor de wandeling van 8 km door Jan van Asseldonk uitgezet. Het zonnetje zal daar ook deel aan gehad hebben. Na de soep en worstenbroodje was het tijd voor serieuze zaken. Tot haar verbazing werd Gerrie vande Rakt naar voren geroepen voor de titel wande-laarster van het jaar. Mireille de Ridder ging met de titel voor hardloopster 2017 naar huis. De leden van RCL hadden Toos van Bussel gekozen voor de titel van vrijwilligster. Een terechte keuze, gezien al haar activiteiten voor de club. Tijdens de receptie werd ook het nieuwe RCL—shirt gepresenteerd. Aanwezige leden konden meteen de goede maat mee naar huis nemen. Nog dezelfde middag werd een enthousiast lid gefotografeerd in dit nieuwe shirt.
Als laatste werd de Bavaria Kings&Queensrun gepresenteerd, met mooi fris logo en een goed verhaal door Hans Leenders, mocht voorzitter Hans Janssen als eerste live inschrijven.
De aanwezige leden waren enthousiast over de opvolger van de Oranjeloop.
Hieronder een foto van de vrijwilliger, wandelaarster, hardloopster van 2017.

Jaarvergadering 2018
Op woensdag 14 maart om 20.00 uur is de jaarvergadering. Locatie is de Dreef in Aarle-Rixtel. Verderop in dit Lopersnieuws de agenda en in de bijlage het verslag van de vorige jaarvergadering.
Tot dan!

Trainers wandelen
Op dit moment zitten we erg krap in onze wandeltrainers. Jan traint niet meer op woensdagavond, Peter is langdurig geblesseerd. En nu kan Theo ook al even niet meer training geven.
Dit is een grote druk voor de kleine groep trainers die nu nog beschikbaar is. We zoe-ken dus nog steeds mensen uit onze club die het leuk vinden een groep te begelei-den. Vooral voor de woensdagavond is het nodig om aanvulling te vinden.
Heb je 1 avond per week of 2 weken de tijd hiervoor, meld je aan bij een van de trai-ners of bestuur.

Nieuwe clubshirtjes
Tijdens de nieuwjaarsreceptie konden leden het nieuwe clubshirt meenemen. Tij-dens de jaarvergadering is opnieuw de mogelijkheid om kosteloos het clubshirt in de juiste maat uit te zoeken voor degene die er nog geen hebben. Als je niet in de gelegenheid bent, in de week van 1 april kun je op trainingstijden ook de shirtjes uitzoeken.

Bevrijdingsvuur
In de nacht van 4 naar 5 mei zal het Runningteam Laarbeek (met veel leden van RCL) evenals in 2017 het bevrijdingsvuur lopend van Wageningen naar Laarbeek halen.
Het zou mooi zijn als ook leden van RCL aansluiten bij het laatste gedeelte van deze tocht. Om zo het bevrijdingsvuur alle kernen binnen te brengen.
Voor geïnteresseerden, Runningteam Laarbeek wordt op 5 mei rond 9.00 uur ver-wacht op het sportpark van Mariahout (voetbalvereninging). Om 9.45 uur wordt de tocht vervolgd en kan iedereen aansluiten. De route is Mariahout, Lieshout, Aarle-Rixtel en eindpunt Beek en Donk.
Een tocht van ca 10 km die in een tempo van 10 tot 11 km per uur wordt afgelegd. Met pauzes van 20 minuten in iedere kern. Je kunt ook kiezen om mee te fietsen of een gedeelte van de route mee te lopen.
Dit jaar loopt ook Nelli Cooman mee tijdens deze tocht, zij is ambassadrice van de ROPA-run.
Loop je mee, laat dit even weten via lopersnieuwsrcl@gmail.com. Maar je kunt ook op het laatste moment besluiten om mee te lopen.
Als enige hardloopvereniging in Laarbeek is het mooi als er een aantal leden in (nieuw) clubshirt meelopen. Is meteen ook PR voor onze vereniging. Dus meld je aan of loop gewoon mee!!

Uitnodiging jaarvergadering 2018

Aan: leden Runnersclub Lieshout
Betreft: Uitnodiging en agenda jaarvergadering
Datum: Woensdag 14 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: de Dreef, Aarle-Rixtel, de Duivenakker 76
Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur van RCL je uit voor de jaarvergadering 2018. De agenda staat hieronder. Verwachtte eindtijd van de jaarvergadering is om 22.00 uur. Daarna bestaat nog de gelegenheid om even na te borrelen. AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 28 maart 2017
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag van de Kascontrole
6. Benoeming nieuwe kascontrole - commissie
7. Verkiezing bestuur: Hanneke Lucassen en Hans Janssen zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. John Pennings heeft aangegeven te stoppen met het bestuurswerk. Tussentijds is Thean van Tiel toegetreden tot het bestuurd en heeft Anne Smeets-Jonkers zich aangemeld als bestuurslid. Daarmee komen we tot 5 bestuursleden, conform statuten kunnen er 7 bestuursleden zijn. We zouden graag vanuit de wandelafdeling een vertegen-woordiger in het bestuur zien. Hierbij een oproep om het bestuur te versterken. Kandidaten voor bestuur kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij de secretaris (zie huishoudelijk reglement art 6, lid 6).
8. Huldiging jubilarissen 25 jaar lid en afscheid van John
9. Rondvraag en sluiting
10. Korte pauze tot 21.00 uur
11. Presentatie door Ellen Tappel en collega van Lifestyle Center Laarbeek.
12. Afsluiting en gelegenheid voor een drankje

Trainingen

15-12-2018
alle groepen:Duurloop route E tot 20 km17-12-2018
niveau2:Kerstviering
niveau3:Kerstviering

18-12-2018
niveau1:Kerstviering
niveau2:Kerstviering