Menu

jaarvergadering op 14 maart 2018

Uitnodiging jaarvergadering 2018

Aan: leden Runnersclub Lieshout
Betreft: Uitnodiging en agenda jaarvergadering
Datum: Woensdag 14 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: de Dreef, Aarle-Rixtel, de Duivenakker 76
Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur van RCL je uit voor de jaarvergadering 2018. De agenda staat hieronder. Verwachtte eindtijd van de jaarvergadering is om 22.00 uur. Daarna bestaat nog de gelegenheid om even na te borrelen. AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 28 maart 2017
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag van de Kascontrole
6. Benoeming nieuwe kascontrole - commissie
7. Verkiezing bestuur: Hanneke Lucassen en Hans Janssen zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. John Pennings heeft aangegeven te stoppen met het bestuurswerk. Tussentijds is Thean van Tiel toegetreden tot het bestuurd en heeft Anne Smeets-Jonkers zich aangemeld als bestuurslid. Daarmee komen we tot 5 bestuursleden, conform statuten kunnen er 7 bestuursleden zijn. We zouden graag vanuit de wandelafdeling een vertegen-woordiger in het bestuur zien. Hierbij een oproep om het bestuur te versterken. Kandidaten voor bestuur kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij de secretaris (zie huishoudelijk reglement art 6, lid 6).
8. Huldiging jubilarissen 25 jaar lid en afscheid van John
9. Rondvraag en sluiting
10. Korte pauze tot 21.00 uur
11. Presentatie door Ellen Tappel en collega van Lifestyle Center Laarbeek.
12. Afsluiting en gelegenheid voor een drankje

Deze week jarig

20-06

Annemieke de Jong

20-06

Jan de Koning

20-06

Els Brouwers

22-06

Jos van Venrooij

23-06

Jan Dekkers

24-06

Tiny Manders

24-06

Rina Jonkers

24-06

Dennis van de Meulengraaf

26-06

Tonny van Neerven - van Extel

Trainingen

21-6-2018
niveau1:Interval Herendijk 3x1000 m (laatste 300, 400, 500 m harder), herhalen serie
niveau2:Duurloop tot 12 km
niveau3:Duurloop met wisselende koplopers

23-6-2018
alle groepen:Training op locatie, verdere informatie volgt nog