Menu

jaarvergadering op 14 maart 2018

Uitnodiging jaarvergadering 2018

Aan: leden Runnersclub Lieshout
Betreft: Uitnodiging en agenda jaarvergadering
Datum: Woensdag 14 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: de Dreef, Aarle-Rixtel, de Duivenakker 76
Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur van RCL je uit voor de jaarvergadering 2018. De agenda staat hieronder. Verwachtte eindtijd van de jaarvergadering is om 22.00 uur. Daarna bestaat nog de gelegenheid om even na te borrelen. AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 28 maart 2017
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag van de Kascontrole
6. Benoeming nieuwe kascontrole - commissie
7. Verkiezing bestuur: Hanneke Lucassen en Hans Janssen zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. John Pennings heeft aangegeven te stoppen met het bestuurswerk. Tussentijds is Thean van Tiel toegetreden tot het bestuurd en heeft Anne Smeets-Jonkers zich aangemeld als bestuurslid. Daarmee komen we tot 5 bestuursleden, conform statuten kunnen er 7 bestuursleden zijn. We zouden graag vanuit de wandelafdeling een vertegen-woordiger in het bestuur zien. Hierbij een oproep om het bestuur te versterken. Kandidaten voor bestuur kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij de secretaris (zie huishoudelijk reglement art 6, lid 6).
8. Huldiging jubilarissen 25 jaar lid en afscheid van John
9. Rondvraag en sluiting
10. Korte pauze tot 21.00 uur
11. Presentatie door Ellen Tappel en collega van Lifestyle Center Laarbeek.
12. Afsluiting en gelegenheid voor een drankje

Trainingen

15-12-2018
alle groepen:Duurloop route E tot 20 km17-12-2018
niveau2:Kerstviering
niveau3:Kerstviering

18-12-2018
niveau1:Kerstviering
niveau2:Kerstviering