Menu

uitnodiging RCL jaarvergadering 2019

Beste leden,

Bij deze nodig ik jullie uit voor de jaarvergadering van donderdag 14 maart. Hieronder de agenda en in de mail staat het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar.
Graag zien we jullie in het Dorpshuis in Mariahout, aanvang 20.00 uur.
Ook dit jaar hebben we weer een leuke spreker voor het 2de gedeelte van de vergadering.

Tevens de oproep voor versterking van ons bestuur, met name vanuit onze wandelafdeling. Je leest er meer over in de agenda.

Groet
Hans Janssen
voorzitter Runnersclub Lieshout.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 14 maart 2018
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag van de Kascontrole: Arno van de Kam en Hans Leenders
6. Benoeming nieuwe kascontrole - commissie
7. Verkiezing bestuur: Volgens rooster is Peter Verhagen aftredend bestuurslid, hij stelt zich nog voor maximaal 1 jaar herkiesbaar. Tijdens dit jaar wil Peter zijn taken als secretaris gaan overdragen.
We zoeken een nieuw bestuurslid die de wandelafdeling binnen ons bestuur kan vertegenwoordigen.
Dat wil niet zeggen dat deze secretaris moet worden, taken worden binnen gehele bestuur verdeeld. Hierbij een oproep om het bestuur te versterken!! Kandidaten voor bestuur kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering melden bij de secretaris (zie huishoudelijk reglement art 6, lid 6).
8. Huldiging jubilarissen 25 jaar lid
9. Rondvraag en sluiting
10. Korte pauze tot 21.00 uur
11. Presentatie door Janneke Kelderman van Fris en Energiek. Janneke is gevraagd een presentatie te geven over het onderwerp “Slapend fit”. Wat gebeurd er met je lijf en wat is er nodig om goed te slapen.
12. Afsluiting en gelegenheid voor een drankje

Trainingen

2019-03-19
niveau1:Interval Herendijk 2x1000, 3x750 en 4x500 m intensief
niveau2:Interval baan piramide minutenloop 1-2-3-4-4-3-2-1

2019-03-21
alle groepen:Duurloop met 1 km test

2019-03-23
alle groepen:Duurloop route langs het kanaal tot 23 km