Menu

Trainingsprogramma

Trainingsprogramma niveau 1 nov t/m jan (groep Maike/Rob), training op dinsdag en donderdag

Trainingsprogramma niveau 2 nov t/m jan (Groep Anne/Guus/Han), training op maandag/dinsdag en donderdag

Trainingsprogramma niveau 3 nov t/m jan (groep Loes), training op maandag en donderdag

De trainingsprogramma's worden verzorgd door Maike van Veggel en Rob Mestrom

De beginnersgroep heeft geen vooraf bepaald trainingsprogramma. De training worden op basis van de groep per keer bepaald.

Trainingen

9-12-2019
niveau2:Duurloop met 2x2 km versnellen 80-85%
niveau3:Duurloop met 2x1 km versnellen

10-12-2019
niveau1:Duurloop met 3 km versnellen extensief
niveau2:Duurloop met 2x2 km versnellen 80-85%

12-12-2019
alle groepen:Coopertest