Menu

De club RCL

Historie

Runnersclub Lieshout is opgericht op 11 december 1988. De oorsprong ligt echter veel eerder, bij de voorbereidingen voor de viering van Koninginnedag 1988, toen het Oranjecomité het idee opperde om eens wat anders te doen en men op de gedachte kwam om een Oranjeloop te organiseren. Het trimmen was in zwang geraakt, overal zag men hardlopers en men dacht dat Lieshout best rijp was voor een hardloopwedstrijd. Uiteindelijk werden Mies Bongers en Theo Pardoel gevraagd iets dergelijks te organiseren. Om toch een behoorlijk aantal deelnemers aan de start te krijgen werden in de plaatselijke media oproepen geplaatst om deel te komen nemen aan looptrainingen met als doel met de Oranjeloop een afstand van 5, 10 of 15 kilometer op een verantwoorde manier te kunnen lopen.

Toen de Oranjeloop achter de rug was bleek dat een aantal lopers en loopsters de smaak zodanig te pakken hadden dat aan Theo gevraagd werd hoe het nu verder moest. Van het een kwam het ander en uiteindelijk werd besloten een lopersgroep op te richten. Op een herfstachtige morgen in december waren er in de bossen nabij ‘t Hof in Lieshout een aantal hardlopers en hardloopsters aanwezig om getuige te zijn van de geboorte van RCL. Deze blijde  gebeurtenis werd opgesierd met een hardloopwed-strijd aan de rand van de bossen en zou uitgroeien tot de jaarlijks terug-kerende Duvelscross.

De Oranjeloop was zo succesvol verlopen dat een vervolg niet kon uit-blijven, en inmiddels is deze hardloopwedstrijd uitgegroeid tot een echte happening die niet meer uit Lieshout is weg te denken. RCL is er trots op om elk jaar weer met Koniginnedag de Oranjeloop te kunnen organiseren. Natuurlijk kan dat niet zonder de steun van een aantal plaatselijke sponsors die RCL en de loopsport een warm hart toedragen.

Hoewel RCL nog een erg jonge vereniging is hebben er toch al een aantal hoogtepunten plaatsgevonden.

RCL bouwt een eigen onderkomen.

Een commissie onderzocht de mogelijkheden voor het aanleggen van een baan met daarbij een kleedruimte. Een verslag, een begroting en ideeën werd aan de gemeente aangeboden. In de raadsvergadering van 22 oktober 1990 werd beslist dat de aanleg van een baan van start kon gaan, voor een kleedruimte werd (nog) geen toestemming gegeven. Na overleg met de stichting van het jeugdhuis mocht RCL gebruik maken van hun hal en toiletruimten en zo verhuisde RCL tijdelijk naar het jeugdhuis. In december 1990 kregen we toestemming om samen met handboogvereniging "Krijgsman Soranus" een eigen onderkomen te bouwen.

 

De 24-uurs run. RCL loopt voor eigen kleedruimte.

Op zaterdag 1 juni 1991 ging een 24-uurs sponsorloop van start. Een fakkeltocht door de straten van Lieshout voerde naar de nieuwe baan waar Burgemeester van Hout de baan officieel opende. Cor Vriend loste het startschot voor de eerste lopers. Ieder half uur werden er lopers afgewisseld. Zo is er door de hele club 24 uur “aan een stuk” gelopen. Na een dag en een nacht lopen werden op zondag 2 juni de laatste lopers muzikaal binnengehaald. Daarna werd door de brandweer de 24-uurs-vlam gedoofd en was de 24-uurs-Run beëindigd. Deze gezamenlijke prestatie werd afgesloten met een feestelijke barbecue.

Opbrengst: fl 9236,00. De bouw van het kleedlokaal kon worden gestart.

RCL start haar bouwactiviteiten.

Een week na de 24-uurs loop startte een groot aantal enthousiaste leden van RCL met de bouw van de kleedaccommodatie. Uit het niets verrees in korte tijd een prachtig gebouw. Begin 1992 werden de kleedlokalen feestelijk in gebruik genomen.

 

RCL verdient de titel "Kern waar pit in zit".

In 1993 nam RCL deel aan een wedstrijd die de Heidemaatschappij uitschreef, om een verbetering te leveren aan de menselijke leefomgeving waarbij samenwerking en zelfwerkzaamheid van bewonersgroepen werd gestimuleerd. Henk Berkers had van de hele bouw van de kleedaccommodatie een verslag gemaakt wat hij voor deze wedstrijd indiende. Hiermee verdiende RCL de mooie titel "Kern waar pit in zit" en een mooi bedrag van fl 1000,?.

Een lintje voor Theo Pardoel.

Voor het vele werk en zijn enorme inzet voor Runners Club Lieshout, ontving de "geestelijke vader" van RCL, Theo Pardoel, op 29 april 1997, uit handen van Burgemeester van Beers de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De huldiging werd 's avonds opgeluisterd met een serenade van de harmonie, onder luid gejuich van vele RCL'ers. Voor Theo was dit een enorme verrassing.

De Halve Marathon van Laarbeek.

De 10e Oranjeloop was een mooie gelegenheid om met iets nieuws voor de dag te komen. Een halve Marathon door alle dorpen van Laarbeek zou wel een spectaculaire activiteit kunnen worden die vele kijkers trekt. Een heel georganiseer om alles rond te krijgen, straten afzetten, voldoende mensen op de verschillende controleposten, vrijwilligers, politie etc. Maar het comité heeft het na veel zwoegen voor elkaar gekregen om een lang lint van lopers door de kernen van Lieshout, Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Mariahout te loodsen. Mede door de halve Marathon van Laarbeek werd de 10e Oranjeloop een enorm succes en sindsdien is de Halve Marathon een vast onderdeel van de Oranjeloop.

Trainingen

17-5-2022
niveau1:Core oefeningen gevolgd door interval baan 3x600, 3x500 en 3x400 m
niveau2:Duurloop tot 13 km

19-5-2022
niveau1:Duurloop tot 13 km
niveau2:Duurloop met deel zandpaden
niveau3:Duurloop met laatste deel versnellen

21-5-2022
alle groepen:Duurloop route B tot 19 km