Menu

Algemene informatie

Veiligheid

RCL vind veiligheid voor alle leden erg belangrijk. Lees het veiligheidsprotocol om te zien welke risico's er zijn en hoe de club deze risico's adresseert.
 

Bestuur

Vera Cox-Kuijpers – voorzitter: algemeen aanspreekpunt, wandeltocht, alles aangaande de gemeente Laarbeek
Marieke van Turnhout – secretaris: beheerder emailadres bestuur en overige correspondentie, lief en leed, wandeltocht, contactpersoon website
Marco van der Pas – penningmeester: financiën, ledenbeheer, facilitaire dienst 
Anne Smeets– bestuurslid: koppelcross, contactpersoon trainers, beginnerscursus, interne vertrouwenspersoon
Harold van der Vliet - bestuurslid: baanonderhoud, sponsoring, interne vertrouwenspersoon
Marcel van Aspert – bestuurslid: baanonderhoud, d’n Duvelscross

Postadres

Runnersclub Lieshout
Piushof 7
5735 PM  Aarle-Rixtel

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@runnersclublieshout.nl
Web beheer is bereikbaar via: webmaster@runnersclublieshout.nl
 

Ledenadministratie

U kunt lid worden op de volgende manier door op de home pagina op de knop ‘aanmelden’ te klikken. Vul het formulier zo volledig mogelijk in, onderteken het en stuur het retour naar ledenbeheer@runnersclublieshout.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
De contributie is vastgesteld op € 50,00 per jaar voor een seniorenlid. Bij meerdere leden uit één gezin betaalt het tweede seniorenlid slechts € 40,00. De betaling van de contributie vindt elk jaar plaats per incasso (nieuwe leden machtigen de vereniging tot het incasseren van de contributie en het inschrijfgeld). Nieuwe leden moeten een inschrijfgeld van € 8 betalen.
Nieuwe leden ontvangen, na betaling van de contributie, een gratis clubshirt!

Voor de leden is een WA-verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schades veroorzaakt door een van de leden tijdens activiteiten van de vereniging waarvoor de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld tot een maximum van € 453780 per gebeurtenis.

Opzegging lidmaatschap svp schriftelijk of per mail naar ledenbeheer@runnersclublieshout.nl
 

Accommodatie

Onze accommodatie vind u aan de Provinciale weg van Lieshout naar Mariahout, ingang rechts ter hoogte van Kappelletje.
Dit is ook de ingang naar de tennisvelden en manege.
Dit pad volgen, aan de linkse kant ligt de accommodatie (eerst handboogvereniging en dan onze baan en kleedaccommodatie).

 

Trainingen

25-06-2024
niveau1:Duurloop met elke 2 km tempowisseling

27-06-2024
niveau1:Interval Herendijk
niveau2:Duurloop met 1 x 2 km treintje
niveau3:Duurloop met elke km tempowisseling

29-06-2024
alle groepen:gezamenlijke duurloop