Menu

Algemene informatie

Veiligheid

RCL vind veiligheid voor alle leden erg belangrijk. Lees het veiligheidsprotocol om te zien welke risico's er zijn en hoe de club deze risico's adresseert.
 

Bestuur:
Voorzitter: Vera Kuijpers
Secretaris: Marieke van Turnhout
Penningmeester: Marco van der Pas
Anne Jonkers
Harold van der Vliet
Marcel van Aspert
Hans Janssen

Postadres:
Runnersclub Lieshout
Piushof 7
5735 PM  Aarle-Rixtel

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@runnersclublieshout.nl
Web beheer is bereikbaar via: webmaster@runnersclublieshout.nl
 

Ledenadministratie:

U kunt lid worden op de volgende manier: Hieronder vindt u een aanmeldingsformulier in Word-formaat. Vul het zo volledig mogelijk in, onderteken het en stuur het retour naar ledenbeheer@runnersclublieshout.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Wilt u contact met onze ledenadministratie opnemen? Dat kan ook via dit e-mailadres.
 
De contributie is vastgesteld op € 50,00 per jaar voor een seniorenlid en € 40,00 voor een juniorenlid. Bij meerdere leden uit één gezin betaalt het tweede seniorenlid slechts € 40,00. De betaling van de contributie vindt elk jaar plaats per incasso (nieuwe leden machtigen de vereniging tot het incasseren van de contributie en het inschrijfgeld). Nieuwe leden moeten een inschrijfgeld van € 8 betalen.
Nieuwe leden ontvangen, na betaling van de contributie, een gratis clubshirt!

Voor de leden is een WA-verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schades veroorzaakt door een van de leden tijdens activiteiten van de vereniging waarvoor de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld tot een maximum van € 453780 per gebeurtenis.

Opzegging lidmaatschap svp schriftelijk of per mail naar ledenbeheer@runnersclublieshout.nl
 

Accomodatie

Onze accommodatie vind u aan de Provinciale weg van Lieshout naar Mariahout, ingang rechts ter hoogte van Kappelletje.
Dit is ook de ingang naar de tennisvelden en manege.
Dit pad volgen, aan de linkse kant ligt de accommodatie (eerst handboogvereniging en dan onze baan en kleedaccommodatie).

Trainingen

17-5-2022
niveau1:Core oefeningen gevolgd door interval baan 3x600, 3x500 en 3x400 m
niveau2:Duurloop tot 13 km

19-5-2022
niveau1:Duurloop tot 13 km
niveau2:Duurloop met deel zandpaden
niveau3:Duurloop met laatste deel versnellen

21-5-2022
alle groepen:Duurloop route B tot 19 km