Menu

Sportief Wandelen bij Runnersclub Lieshout

Wilt u iets doen aan uw conditie en vindt u het leuk om iets aan sport te gaan doen? Nou, dat treft u kunt terecht bij Runnersclub Lieshout bij de afdeling Sportief Wandelen.

Sportief Wandelen biedt inactieve en semi-actieve mensen de mogelijkheid op eenvoudige wijze hun fitheid te verbeteren, maar Sportief Wandelen is ook zeer geschikt voor fitte, actieve mensen. Na een periode van Sportief Wandel-training neemt niet alleen het uithoudingsvermogen toe, maar treedt er ook een verandering op in lichaamssamenstelling, lichaamsgewicht, spierkracht en coördinatie.

Onder Sportief Wandelen verstaan wij: stevig wandelen met vrije armbewegingen.

Wandelen blijkt als sport veel voordelen te hebben vanwege zijn eenvoud en gunstige belastingen op gewrichten. Een ander voordeel is dat er vanaf de eerste training, dit in tegenstelling tot andere sportvormen, al direct een aëroob trainingsprogramma van 45 minuten mogelijk is.

Zowel in de warming-up als in de training wordt gebruik gemaakt van verschillende gangbare trainingsvormen. De oefenstof die gebruikt wordt is te verdelen in duur- en intervaloefeningen. Vooral de duurtraining is voor deelnemers met een slechte conditie belangrijk

Bij het opstellen van de trainingsprogramma's wordt rekening gehouden met de individuele doelstellingen en de individuele belastbaarheid.

Sportief Wandelen als sport?

Wandelen is de meest toegankelijke sport die maar te bedenken valt; het vraagt geen enkele sportieve aanleg of ingewikkelde coördinatie.

In de meeste gevallen zal men reeds op de hoogte zijn van de positieve effecten van bewegen en heeft hij of zij misschien al eens eerder gejogd. Wanneer hij/zij zich daarbij gepijnigd heeft, geen plezier beleefde aan de activiteit of als deze training tot nu toe te inspannend was, dan is wandelen wellicht een geschikt alternatief.

De begeleiding van Sportief Wandelen

Sportief Wandelen is een nieuwe sport in Nederland. Vandaar dat onze begeleiders met de opgedane kennis uit de cursus "Begeleider Sportief Wandelen" aan de slag gaan. Zij bieden zowel beginners als gevorderden een goede mogelijkheid om hun uithoudingsvermogen, spierkracht, mobiliteit en coördinatie te verbeteren. Zij beschikken over een gezond inspiratie-, organisatie- en improvisatievermogen, en kunnen de wandelaars een gevarieerd jaarprogramma aanbieden. Een programma dat goed is voorbereid en waarin ook een aantal testmomenten zijn ingebouwd, waardoor de deelnemers nog gemotiveerder raken dan zij na de eerste trainingen al waren.

Waarom wandelen?

Wandelen is een uiterst effectieve, gezondheidsbevorderende manier van bewegen. De techniek van het bewegen bij wandelen hoeft niet door langdurige training aangeleerd te worden. Het is een activiteit die dagelijks verricht kan worden en die voldoet aan de eisen die aan duursport gesteld worden. Wandelen is bijzonder geschikt als sport voor beginners, voor ongetrainde personen, of voor mensen die overgewicht hebben. Het is een goede mogelijkheid voor ouderen om hun uithoudingsvermogen te verbeteren of te onderhouden. Ook mensen die redelijk fit zijn kunnen nog hun fysieke grenzen verleggen door Sportief Wandelen. Door het inbouwen van bepaalde intensieve wandeloefeningen in de training, kan Sportief Wandelen minimaal net zo pittig worden als een stuk hardlopen. Tevens is wandelen een gezelschapssport. Aangezien de belasting voor gewrichten, pezen, banden en de wervelkolom aanzienlijk kleiner is dan bijvoorbeeld bij joggen, kan Sportief Wandelen ook een belangrijke plaats innemen binnen de revalidatie.

Daarnaast kan men (bijna) overal wandelen, zijn er slechts goede wandelschoenen nodig en is de kans op blessures gering.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen wandelen op vlak terrein, op heuvelachtig terrein of in de bergen, waar de belasting aanzienlijk groter is. Voor alle vormen van wandelen geldt echter dat het vereiste conditie- en coördinatieniveau om te kunnen starten minimaal is.

Positieve effecten van wandelen

Een belangrijk positief effect van wandelen is dat het vetgehalte in het bloed verlaagd wordt. Hierdoor kan slagaderverkalking voorkomen worden. Een ander gunstig gevolg van wandelen is dat het bloeddrukverlagend werkt. Aangezien een hoge bloeddruk vaak veroorzaakt wordt door overgewicht, wordt regelmatige lichamelijke activiteit van harte aangeraden in het geval van overgewicht bij ouderen. Iemand die regelmatig lichamelijk actief en dus fit is, heeft een sterk verlaagde kans op hart- en vaatziekten in vergelijking met iemand die evenveel overgewicht heeft maar niet fit is.

De spieren van een wandelaar zullen tot op hoge leeftijd voordeel hebben van het beoefenen van deze bewegingsvorm. Vooral de been- en bilspieren worden versterkt en soepel gehouden. Tegelijkertijd worden, door de bij het wandelen versterkte arm- en rompbewegingen, alle rompspieren in beweging gebracht. De versterkte spieren van de romp en beenspieren ontlasten knie- en heupgewrichten en zijn tevens een belangrijke steun voor de wervelkolom.

Het mechaniek van het menselijk skelet verkrijgt door wandelen een grotere stabiliteit, terwijl het brozer worden van de botten sterk wordt vertraagd. Dit geldt zeer duidelijk voor vrouwen na de menopauze, maar gaat ook op voor mannen. Door te wandelen kunnen gebreken die vaak met het stijgen van de leeftijd gepaard gaan zoals botontkalking, teruggedrongen worden. Wanneer aanvullend calciumrijke voeding wordt gebruikt, komen spontane botbreuken en inzakkende wervels (ronde rug) in de wervelkolom minder vaak voor.

Vooral de eenvoud van het wandelen als sport geeft de deelnemers de mogelijkheid om hun conditie uiterst effectief te verbeteren. Daarnaast biedt het goede mogelijkheden om sociale contacten op te bouwen en te ontspannen in de buitenlucht, waarbij natuurbeleving een steeds belangrijker doel gaat worden in onze jachtige maatschappij.

Ook op mentaal gebied heeft wandelen een positieve invloed. Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de stressbestendigheid bij alledaagse zaken. Problemen worden gemakkelijker aangepakt. Met name wandelen in de natuur zal uiteindelijk tot resultaat hebben dat onze algemene weerstand toeneemt.